3/RPOWP 2014-2020/2017

Gdańsk, dnia 27 października 2017 r

Nr sprawy: 3/RPOWP 2014-2020/2017

 

UNIEWAŻNIENIE

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

DOTYCZĄCEGO

 

„Opracowania i wdrożenia systemu e-Przychodnia oraz jego integracja z obecnie wykorzystywanymi systemami informatycznymi w poradniach POZ i AOS Przychodni w Gdańsku”

 

Działając na podstawie punktu 5.2 rozdziału IX zapytania ofertowego nr 3/RPOWP 2014-2020/2017 Zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania z powodu wystąpienia istotnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego związanych z nieuzyskaniem przez Zamawiającego praw do CC lub SERUM w zakresie określonym w załącznikach nr 2  i 3 do wzoru Umowy.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 27-10-2017 

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.