Aktualności

Godziny pracy Przychodni w dniach 24 i 31 grudnia

W Wigilię ( 24.12.2021 ) i Sylwestra ( 31.12.2021 ) Przychodnia BaltiMed przyjmuje Pacjentów do godziny 14.00. Wyjątkowo w tych dniach, w godzinach 14.00-18.00 Pacjenci podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowani do BaltiMedu mogą skorzystać z porady lekarza w Przychodni „Aksamitna” mieszczącej się w Gdańsku przy ulicy Aksamitnej 1. https://przychodnia-aksamitna.pl/

Szczepienia p Sars-Cov-2 w 2022r.

Informuję, że  dniu 15.01.2022 r. wznawiamy  szczepienia p/COVID19   wszystkich chętnych od  5-go roku życia,  bez względu na to czy są zadeklarowani u naszego lekarza POZ czy też nie. Szczepienia będą wykonywane preparatem PFIZER. Dla dzieci w wieku 5-17 lat  może to być szczepienie  I lub II dawką,  po upływie 3 tygodni […]

REMONT BUDYNKU – ograniczenia dla Pacjentów

Przychodnia BatiMed realizuje grant z Ministerstwa Zdrowia przyznany w ramach projektu „Dostępność Plus”. Jego głównym zadaniem jest trwająca rozbudowa budynku o zewnętrzną platformę pionową dla osób niepełnosprawnych. Od dnia 15 listopada 2021 do odwołania nie będzie dostępny wjazd na drugie piętro Przychodni – z uwagi na konieczność wybicia otworów przystankowych […]

Szczepienie p/Covid19 ozdrowieńców

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 27 ust. 2: Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące […]

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE DO ŻŁOBKA – WYSTARCZY OŚWIADCZENIE RODZICA

W związku z licznymi wnioskami o wystawienie przez lekarza pediatrę zaświadczenia o możliwości powrotu dziecka do żłobka po chorobie informujemy, że: zgodnie z art. 3a. ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 jasno wynika że ” Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie […]

SKIEROWANIA NA SZCZEPIENIA p.SARS-CoV-2 dla grup uprawionych

Od 15.03.2021 r. rozpoczną się szczepienia osób chorych przewlekle z grupy 1B . Według Rozporządzenia Rady Ministrów do tej grupy należą następujące osoby urodzone w latach 1952-2003: dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, […]