Autor: admin

Szczepienie p/Covid19 ozdrowieńców

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 27 ust. 2: Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące […]

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE DO ŻŁOBKA – WYSTARCZY OŚWIADCZENIE RODZICA

W związku z licznymi wnioskami o wystawienie przez lekarza pediatrę zaświadczenia o możliwości powrotu dziecka do żłobka po chorobie informujemy, że: zgodnie z art. 3a. ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 jasno wynika że ” Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie […]