Autor: admin

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE DO ŻŁOBKA – WYSTARCZY OŚWIADCZENIE RODZICA

W związku z licznymi wnioskami o wystawienie przez lekarza pediatrę zaświadczenia o możliwości powrotu dziecka do żłobka po chorobie informujemy, że: zgodnie z art. 3a. ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 jasno wynika że ” Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie […]