Programy profilaktyczne realizowane poza Przychodnią

Spis treści


1. Poradnia antynikotynowa

Do poradni mogą zgłosić się pacjenci powyżej 18. roku życia, którzy są uzależnieni od tytoniu. Poradnia oferuje specjalistyczną opiekę w ramach Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc).

Pacjenci mogą zostać skierowani przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub zgłosić się do poradni bez skierowania.

Miejsce realizacji: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, al. Zwycięstwa 30, 80-219 Gdańsk;  tel. 58 727 07 75;  email: rejestracja@uck.gda.pl


2. Krajowe Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej

Dotyczy pacjentów, którzy spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • stężenie cholesterolu LDL powyżej 190 mg/dl (przy poziomie trójglicerydów poniżej 200mg/dl);
 • stężenie cholesterolu całkowitego powyżej 310 mg/dl (przy poziomie trójglicerydów poniżej 200mg/dl);
 • wystąpienie przedwczesnej (mężczyźni poniżej 55. roku życia, kobiety poniżej 60. roku życia) choroby wieńcowej lub naczyniowej (m.in.: przebyty zawał serca, angioplastyka wieńcowa, udar mózgu, miażdżyca tętnic kończyn dolnych) u pacjenta lub jego najbliższy krewnych.

Pacjenci spełniający kryteria kwalifikacji otrzymują od lekarza POZ e-skierowanie do poradni kardiologicznej.

Miejsce realizacji:  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, al. Zwycięstwa 30, 80-219 Gdańsk;  tel. 510 636 072, e-mail: hipercholesterolemia@uck.gda.pl

www.hipercholesterolemia.com.pl


3. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej

Program skierowany jest do :

 • Osób w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat.
 • Osób w wieku 50-54 lata z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
 • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, radon,
 • indywidualna historia zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
 • rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
 • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

Miejsce realizacji:  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku  ul. Smoluchowskiego 17, 80-952 Gdańsk; tel: 58/ 349-36-86, e-mail: zbadajswojepluca@uck.gda.pl


4. Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Program bezpłatnych badań mammograficznych realizowany co 2 lata u kobiet w wieku 50–69 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia), które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat.

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej leczyły się z powodu nowotworu piersi o charakterze złośliwym.

Badanie mammograficzne wykonywane jest w poradniach stacjonarnych lub w mammobusach.

Do udziału w programie nie trzeba mieć skierowania, wystarczy zgłosić się do poradni realizującej program.

Miejsce realizacji (rekomendowane): Geneva Trust Polska sp. z o.o., ul. Jana Pałubickiego 6A, 80-175 Gdańsk; tel:   58 767 34 00  w godz. 8:00 – 15:00;  e-mail: biuro@genevatrust.pl


5. Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy

Projekt przewiduje zweryfikowanie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 u poszczególnych osób poprzez wykonanie testu FINDRISK (FinnishDiabetesRiskScore) oraz wykonanie badań przesiewowych umożliwiających zidentyfikowanie osób będących w stanie przedcukrzycowym. Osoby z wykrytym stanem przedcukrzycowym będą mogły wziąć udział w rocznym programie interwencji zdrowotnej, mającym na celu uniknięcie zachorowania na cukrzycę typu 2, dzięki zmianie nieprawidłowych nawyków żywieniowych i zwiększeniu aktywności fizycznej.

Projekt realizowany jest w kilku wzajemnie powiązanych etapach polegających na:

 • kwalifikacji osób obciążonych ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2 do działań edukacyjnych (na podstawie wyników testu FINDRISK)
 • przeprowadzenia badania OGTT ( test obciążenia glukozą) służącego do identyfikacji osób w stanie przedcukrzycowym oraz, po zakończeniu udziału w programie edukacyjnym, weryfikacji skuteczności interwencji zdrowotnej.
 • przeprowadzeniu programu edukacyjnego w formie złożonego procesu interwencji medyczno-behawioralno-edukacyjnych realizowanego przez interdyscyplinarny zespół specjalistów: lekarzy, pielęgniarek, dietetyków, psychologów oraz fizjoterapeutów.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu będą mogły skorzystać z:

 • 2 bezpłatnych badań OGTT
 • 2 konsultacji z lekarzem i pielęgniarką
 • 3 konsultacji z fizjoterapeutą i dietetykiem.
 • 2 warsztatów edukacyjnych

Każdy uczestnik otrzyma, również kompendium wiedzy na temat zdrowego stylu życia przygotowane przez zespół specjalistów.

Miejsce realizacji (rekomendowane): Medicover CM Forum,    Targ Sienny 7; 80-806 Gdańsk; tel:   660 641 805;  e-mail: info@bezcukrzycy.gdansk.pl, https://findrisk.bezcukrzycy.gdansk.pl/


6. Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego na Pomorzu

Program skierowany jest do :

  W wyniku postępowań konkursowych przeprowadzonych przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ od 1 grudnia 2022 roku w 18 miejscach na Pomorzu skorzystać będzie można z bezpłatnej profilaktycznej kolonoskopii w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego. Program przeznaczony jest dla osób w wieku od 50-65 lat lub 40-49 lat w przypadku wcześniejszego rozpoznania nowotworu raka jelita grubego u najbliższych krewnych pacjenta, które nie wykazują objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego oraz nie miały wykonywanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat. 

Na badanie, które trwa od 15 do 40 minut, nie jest potrzebne skierowanie, a jego wykonanie jest możliwe również w znieczuleniu.

Przed wykonaniem kolonoskopii ważne jest odpowiednie przygotowanie pacjenta, dlatego konieczny jest wcześniejszy kontakt z wybraną placówką w celu uzyskania informacji jakie czynności należy wykonać przed badaniem.
Wykaz placówek realizujących program na stronie: https://nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/program-badan-przesiewowych-raka-jelita-grubego-na-pomorzu-wykaz-placowek,9424