Rejestracja pacjentów

Spis treści


1. Informacje ogólne

Aby umówić się na wizytę, należy zarejestrować się w Przychodni w wybrany przez siebie sposób, tj. osobiście, telefonicznie lub internetowo. Rejestracji można dokonać również za pośrednictwem osoby trzeciej.

Wizyty wyznaczane są na dostępne wolne terminy (wyjątki: urazy i stany nagłe, skierowanie pilne do specjalisty).

Podczas rejestracji pacjent otrzymuje informację o dacie i godzinie wizyty.

W Rejestracji możliwe jest nie tylko zapisanie się na wizytę do lekarza, ale również uzyskanie informacji na temat:

 • świadczeń realizowanych w Przychodni,
 • organizacji pracy Przychodni,
 • zasad rejestracji do poszczególnych lekarzy,
 • wolnych terminów do poszczególnych poradni,
 • miejsca wykonywania zleceń i skierowań wydanych przez lekarzy Przychodni,
 • zasad udostępniania dokumentacji medycznej,
 • możliwości wypisywania recept w przypadku kontynuacji leczenia.

 

2. Rejestracja pacjentów NFZ do poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Osobiście w Rejestracji lub telefonicznie przez konsultanta

poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 18.00, tel. 58 306 91 53

Internetowo lub automatyczna rejestracja telefoniczna:

www.baltimed.pltel. 58 306 91 53

Rejestracja internetowa oraz automatyczna rejestracja telefoniczna jest możliwa od godziny 21.00 dnia poprzedniego do wyczerpania wolnych miejsc, na wyznaczone terminy w godzinach od 9.00 do 17.30.

Patronaże noworodków są wykonywane w Poradni Dzieci Zdrowych, w terminie ustalonym w dniu złożenia deklaracji do lekarza POZ.

Bilanse zdrowia i szczepienia dzieci

Są wykonywane u dzieci zgodne z obowiązującym kalendarzem w Poradni Dzieci Zdrowych. Rejestracja możliwa jest osobiście lub telefonicznie, z wyprzedzeniem. Prowadzona jest na okres jednego, najbliższego tygodnia, rozpoczynając od poprzedzającego go piątku.

Porada  nagła

W stanach nagłych stanowiących zagrożenie dla życia należy w pierwszej kolejności rozważyć wezwanie Pogotowia Ratunkowego (nr 112 lub 999).

Pacjenci z urazami i stanami nagłymi (m.in.:  bardzo silne dolegliwości bólowe, gorączka powyżej 39 st. C,   utrata przytomności,  omdlenie  lub zasłabnięcie, będący  w złym stanie ogólnym z innego powodu lub  w stanie dużego pobudzenia emocjonalnego) zgłaszający się do Przychodni (osobiście lub telefonicznie), są przyjmowani poza kolejnością przez pielęgniarkę w Gabinecie Zabiegowym. Pielęgniarka na podstawie oceny stanu pacjenta oraz zebranego wywiadu ocenia, czy kwalifikuje się on do niezwłocznego przyjęcia przez lekarza.

Porada  pilna

Pacjent jest rejestrowany telefonicznie lub osobiście w dniu zgłoszenia, a internetowo  od godziny 21.00 dnia poprzedniego  na najbliższy wolny termin, bez możliwości dokonania wyboru lekarza.

W przypadku braku wolnych terminów w dniu bieżącym, pacjenci którzy zgłaszają się do godziny 11.00 z  niepokojącymi dolegliwościami (np. gorączka pow. 38,0 st. C,  miernie nasilona ale uciążliwe dolegliwości bólowe, kaszel, duszność, wymioty) lub z innego powodu   którego rozwiązanie jest bezzwłocznie konieczne (np. potrzeba pilnego skierowania, zaświadczenia, recepty itp.), są  przekierowywani do gabinetu zabiegowego, gdzie pielęgniarka potwierdza zasadność porady w dniu bieżącym i ewentualnie ustala dodatkowy termin przyjęcia tego samego dnia z lekarzem.

Pacjenci zgłaszający się po godzinie 13.00, którzy nie mogą czekać na poradę w kolejnym dniu, a których stan nie jest nagły, powinni skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej po godzinie 18.00 (miejsca, w których można skorzystać z ww. świadczeń wymienione w dziale Opieka nocna i świąteczna).

Porada  kontrolna

Jest standardowo umawiana na termin wskazany przez lekarza, bezpośrednio po ostatniej poradzie. Dorośli chorzy przewlekle mogą w razie potrzeby (np. pogorszenie stanu zdrowia, brak wcześniej ustalonego terminu wizyty) skorzystać z możliwości rejestracji do wybranego przez siebie lekarza Poradni Ogólnej z wyprzedzeniem, w terminie do ośmiu dni roboczych.

Porada  zwykła

We wszystkich pozostałych sytuacjach pacjent ma możliwość zarejestrowania się do wybranego przez siebie lekarza z wyprzedzeniem do trzech dni roboczych.

W przypadku porady pilnej, zwykłej lub kontrolnej pacjenci mają  możliwość wyboru czy ma być ona osobista czy telefoniczna.

W przypadku Pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 6 r.ż., u których występują objawy infekcji dróg oddechowych, wskazana jest w pierwszej kolejności rejestracja do lekarza POZ  na poradę telefoniczną.

Podczas każdej porady telefonicznej lekarz ustala z pacjentem ewentualne wskazania do wizyty w przychodni i   termin wizyty.

Pacjenci zgłaszający się po godz. 17.30  nie są rejestrowani na poradę do lekarza tego samego dnia, a w przypadku niepokojących objawów powinni skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pacjenci niezadeklarowani do lekarza POZ mogą skorzystać z porady w Przychodni wyłącznie w przypadkach nagłych lub pilnych.

 

3. Rejestracja pacjentów NFZ do poradni specjalistycznych

Osobiście i telefonicznie

poniedziałek – piątek,

osobiście w godz. w 7.30-19.00,

telefonicznie, tel. 58 304 73 80, w godz.  11:00 – 19.00.

 • Rejestracja odbywa się z wyprzedzeniem na najbliższe wolne terminy zarezerwowane dla tej grupy pacjentów.
 • Na wizytę pierwszorazową z powodu każdego nowego problemu medycznego, lub jeżeli od ostatniej wizyty minął więcej niż rok, wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjątkiem jest poradnia „K” (położniczo – ginekologiczna), gdzie nie obowiązują skierowania.
 • Pacjenci ze skierowaniem pilnym, przy braku wolnych miejsc, są rejestrowani w najszybszym wolnym terminie, po uzgodnieniu z lekarzem.
 • Pacjent nie musi dostarczenia do Przychodni wydruku e-skierowania w terminie 14 dni — wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL. Po dokonaniu zapisu w poradni e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do placówki i nie będzie można się zarejestrować na jego odstawie w innej poradni. W przypadku rezygnacji pacjenta z wizyty pierwszorazowej, skierowanie może zostać wykorzystane przy ponownej rejestracji.

Więcej informacji na stronie NFZ: http://www.nfz-gdansk.pl/ambulatoryjna-opieka-specjalistyczna,89.html

 

4. Rejestracja pacjentów prywatnych do poradni specjalistycznych

Osobiście i telefonicznie

poniedziałek – piątek,

osobiście w godz. w 7.30-19.00,

telefonicznie, tel. 58 304 73 80, w godz.  11:00 – 19.00.

 • Rejestracja odbywa się z wyprzedzeniem na najbliższe wolne terminy zarezerwowane dla pacjentów prywatnych i abonamentowych.
 • Skierowanie od innego lekarza nie jest wymagane.
 • Opłata za świadczenia jest pobierana przed wizytą.

 

5. Rejestracja pacjentów abonamentowych i dodatkowo ubezpieczonych

Rejestracji dokonuje pacjent lub konsultant (w zależności od rodzaju ubezpieczyciela).

Allianz Życie – tel. 22 567 67 68

Medicover – tel. 500 900 500

 • Rejestracja odbywa się na dzień bieżący lub z wyprzedzeniem na najbliższe wolne terminy zarezerwowane dla pacjentów prywatnych i abonamentowych.
 • Skierowanie od innego lekarza nie jest wymagane.

 

6. Listy oczekujących do poradni specjalistycznych w ramach NFZ

Lista oczekujących na świadczenie jest to wykaz pacjentów pierwszorazowych oczekujących na udzielenie świadczenia w poradniach specjalistycznych. Do zapisania się na listę oczekujących wymagane jest skierowanie na leczenie.

Pacjent otrzymuje pełną informację odnośnie terminu wizyty oraz  każdej ewentualnej zmiany tego terminu. Dlatego ważne jest aby podczas rejestracji podać właściwy adres do korespondencji, numer telefonu lub adres e-mail.

Osoby, które kontynuują leczenie i wymagają wizyt/porad w ściśle określonych terminach, nie są wpisywani na listę. Ponadto poza kolejnością mogą być przyjmowane osoby posiadające szczególne uprawnienia (http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/).

Pacjent, który nie może stawić się w terminie wyznaczonej wizyty lub badania oraz  gdy chce z niego zrezygnować,  powinien poinformować o tym Przychodnię.

Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne:

http://kolejki.nfz.gov.pl/Informator?ow=11

http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/listy-oczekujacych/