Przychodnia BaltiMed została zakwalifikowana do Narodowego Programu Szczepień p.SARS-CoV-2. Przychodnia będzie realizowała program szczepień pacjentów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia uwzględniającym grupy wiekowe i inne czynniki zdrowotne.

Aktualne wytyczne i zalecenia oraz terminy rozpoczęcia szczepień dla poszczególnych grup pacjentów znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie


Szczepienie p/Covid19 ozdrowieńców

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 27 ust. 2:

  • Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.
  • Powyższy warunek nie dotyczy osób z grupy 1b.

Ministerstwo Zdrowia wystawia skierowanie na szczepienie automatycznie po upływie 90 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku. Lekarze POZ nie wystawiają skierowań w takich przypadkach.