Dokumenty do teleporady

Opublikowano 6 kwietnia 2023, 11:46

Uprzejmie informujemy, że dokumentacja, którą chcecie Państwo przedłożyć lekarzowi podczas teleporady lub, na podstawie decyzji lekarza, ma być dołączona do dokumentacji medycznej, powinna zostać przesłana na adres rejestracja@baltimed.pl .

Jednocześnie informujemy, że dokumenty do teleporady powinny zostać wysłane z wyprzedzeniem. Dokumenty przesłane z wyprzedzeniem mniejszym niż 2 dni robocze mogą nie zostać przedłożone lekarzowi w terminie.