Gabinet Zabiegowy

Gabinet Zabiegowy

Czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 18.00.
W godzinach od 07.30 do 10.00* (*w środy w godzinach 07.30 do 09.30) w gabinecie zabiegowym pobierany jest materiał biologiczny na badania laboratoryjne.

W pozostałych godzinach w gabinecie zabiegowym wykonywane są badania badania diagnostyczne, zabiegi pielęgniarskie oraz szczepienia ochronne.
Na zlecenie lekarzy lub odpłatnie wykonywane są iniekcje, opatrunki badania EKG oraz spirometria.

Odpłatnie wykonywane są szczepienia – m.in. p/grypie oraz p/WZW, a także inne zabiegi i badania na życzenie pacjenta.

Nieodpłatnie dokonywane są pomiary ciśnienia tętniczego oraz badanie poziomu glukozy glukometrem.

Szczepienia wykonywane są po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza, po wypełnieniu przez pielęgniarkę specjalnego kwestionariusza dotyczącego ewentualnych przeciwwskazań.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.