Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia nie wyczerpują wszystkich potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów. Dlatego od wielu lat funkcjonuje na terenie naszej Przychodni gabinet dentystyczny oraz psychologiczny, ciesząc się dużą popularnością pomimo konieczności dokonywania samodzielnie opłat za usługi.

W tym roku dołączyliśmy do oferty usługi kolejnych prywatnych gabinetów: dermatologii estetycznej, dietetycznego, diagnostyki i leczenia chorób naczyń, ortopedycznego oraz urologicznego.

Usługi gabinetów prywatnych są dostępne również dla pacjentów posiadających odpowiedni zakres kart abonamentowych Medica Polska oraz ubezpieczeń dodatkowych Allianz Życie.