Informacja o wyniku postępowania nr GPPC 15/2019

W wyniku postępowania nr GPPC 15/2019, którego przedmiotem jest dostarczenie dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne działające w systemach iOS oraz Android, edukującej oraz wspierającej w procesie dokonywania zmian behawioralnych, ogłoszonego w ramach realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”, wybrano ofertę złożoną przez Pana Mateusza Gaffke, 80-300 Gdańsk, ul. Michałowskiego 43/3. Oferta spełnia warunki i wymagania wskazane w Zapytaniu Ofertowym i jest ofertą najkorzystniejszą.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.