WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ PROFILAKTYKI  

 

Kryteria kwalifikacji do programu
Do programu zapraszamy osoby zadeklarowane do lekarzy poz w naszej Przychodni   będące  w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia (m.in. nadciśnienie tętnicze)  ani cukrzyca i które w okresie ostatnich 3 latach  nie miały wykonanego  bilansu zdrowia w ramach pilotażu POZ PLUS.

Procedury medyczne

 1. Przeprowadzenie wywiadu dotyczącego czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz rodzinnego występowania chorób nowotworowych i wskazań do przesiewowych badań onkologicznych (kolonoskopia, cytologia, mammografia, TK klatki piersiowej u palaczy) – w formie zakodowanego formularza elektronicznego udostępnianego na adres mailowy pacjenta lub wypełnianego przez pacjenta na miejscu, z pomocą pracownika Gabinetu Promocji Zdrowia;
 2. Wykonanie w Punkcie Pobrań Przychodni badań biochemicznych krwi (profilu lipidowego i poziomu glukozy, opcjonalnie poszerzonego panelu badań w ramach profilaktyki 40+ lub/i profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby);
 3. Dokonanie w Gabinecie Promocji Zdrowia:
 4. pomiarów antropometrycznych i ciśnienia tętniczego krwi,
 5. opcjonalnie wykonanie testu stopnia YMCA oceniającego poziom sprawności fizycznej,
 6. wpisanie wyników badań laboratoryjnych,
 7. ustalenie wskazań do udziału w programach badań przesiewowych w kierunku chorób nowotworowych oraz przekazanie informacji o sposobie i miejscu ich wykonywania,
 8. ustalenie wskazań do szczepienia p/SARS-Cov2, p/grypie i p/WZW typu B oraz przekazanie informacji o terminie i miejscu ich wykonywania;
 9. Przeprowadzenie porady lekarskiej mającej na celu m.in.:
 • ocenę występowania czynników ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych oraz globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości z wykorzystaniem aktualnej karty ryzyka  Pol-SCORE;
 • przekazanie pacjentowi informacji o wynikach badania profilaktycznego oraz zaleceń dotyczących konieczności zmiany trybu życia;
 • kierowanie pacjenta na dalszą diagnostykę, leczenie lub edukację zdrowotną

10. Przeprowadzenie porad edukacyjnych w Gabinecie Promocji Zdrowia, Poradni Dietetycznej lub Poradni Psychologicznej na terenie Przychodni.