W związku z opublikowaniem ROZPORZĄDZENIA  RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniają się zasady dotyczące objęcia kwarantanną osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkującej z osobą, u której stwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W sytuacji kiedy pacjent trafi na izolację to na kwarantannę trafia każda z osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca.

Jeżeli takie osoby są zaszczepione przeciwko COVID-19  lub były poddane izolacji, przebywały w izolatorium lub w szpitalu z powodu COVID-19 (ważne do 6 miesięcy od dnia wprowadzenia do systemu pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2) to mogą zostać zwolnione z kwarantanny o ile wykonają test w kierunku SARS-CoV-2 i otrzymają wynik negatywny.

Okres kwarantanny takiej osoby ulega zakończeniu od momentu wprowadzenia do systemu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uzyskanego przez tę osobę.

Jeśli potrzebujesz testu zwalniającego z kwarantanny podczas izolacji domownika, skierowania NIE WYSTAWI LEKARZ POZ- skierowanie na test uzyskasz SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa-sars-cov-2-w-zwiazku-z-zakazeniem-domownika lub za pośrednictwem Teleplatformy Pierwszego Kontaktu tel. 800 137 200.

 

Osoby, które nie są zaszczepione i nie są ozdrowieńcami, , test mogą wykonać dopiero w pierwszym dniu po zakończeniu izolacji zakażonego domownika.