Obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni od rejestracji do poradni

Informujemy, że Pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania rejestracji. Oryginał skierowania można dostarczyć do Przychodni osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.