Przypominamy, że obowiązek zakrywania nosa i ust na terenie Przychodni został utrzymany.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii