Gabinet zabiegowy

Czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 18.00.

W gabinecie zabiegowym pobierany jest materiał biologiczny na badania laboratoryjne – godziny pobrań dostępne są w zakładce LABORATORIUM.

W pozostałych godzinach w gabinecie zabiegowym wykonywane są badania badania diagnostyczne, zabiegi pielęgniarskie oraz szczepienia ochronne.

Na zlecenie lekarzy lub odpłatnie wykonywane są iniekcje, opatrunki badania EKG oraz spirometria.

Odpłatnie wykonywane są szczepienia – m.in. p/grypie oraz p/WZW, a także inne zabiegi i badania na życzenie pacjenta.

Nieodpłatnie dokonywane są pomiary ciśnienia tętniczego.

Szczepienia wykonywane są po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza, po wypełnieniu przez pielęgniarkę specjalnego kwestionariusza dotyczącego ewentualnych przeciwwskazań.