Poradnia dziecięca

Poradnia Dzieci Chorych

Dzień tygodnia Imię i nazwisko lekarza Godziny przyjęć
Poniedziałek lek. M. Mirońska
08.00 – 12.00
lek. O. Waisberg
13.30 – 14.30
dr K.Turczyńska 14.30 – 19.00
Wtorek dr K. Turczyńska 08.00 – 12.00
lek. O. Waisberg 13.00 – 15.00
lek. M. Mirońska 17.00 – 19.00
Środa lek. M. Mirońska 08.00 – 11.00
lek. O. Waisberg 14.00 – 15.00
dr K. Turczyńska 15.00 – 19.00
Czwartek lek. O. Waisberg 08.30 – 11.30
lek. M. Mirońska 14.00 – 19.00
Piątek dr K. Turczyńska 08.00 – 12.00
lek. M. Mirońska 12.00 – 14.00
lek. O. Waisberg 16.00 – 19.00

Rejestracja na wizytę odbywa się telefonicznie, osobiście lub drogą internetową.

Powyższy grafik ma charakter orientacyjny – może ulegać zmianom na skutek urlopów, zwolnień chorobowych lub innych zdarzeń losowych. Po aktualne informacje prosimy zwracać się do pracowników rejestracji (tel. 58 306-91-53)

Dzieci wraz z opiekunami zgłaszają się do Poradni w razie wystąpienia infekcji lub innych dolegliwości zdrowotnych.

Rejestracja do Poradni na wizytę odbywa się telefonicznie lub osobiście w godzinach od 07.30 do 19.00, na wyznaczone wolne terminy.  Wizytę można też zaplanować przez Internet. W przypadku braku wolnych miejsc o zasadności dodatkowego przyjęcia każdorazowo decyduje lekarz.

Podczas wizyty lekarz w zależności od oceny stanu zdrowia i wskazań medycznych, może nie tylko przepisać leki ale również skierować na badania dodatkowe lub do innego lekarza specjalisty.


Poradnia Dzieci Zdrowych

Dzień tygodnia Imię i nazwisko lekarza Godziny przyjęć
Wtorek dr K. Turczyńska 12.00 – 14.00
lek. M. Mirońska 14.00 – 17.00
Środa lek. M. Mirońska 11.00 – 13.00
Czwartek lek. O. Waisberg 11.30 – 14.30
Piątek lek. M.Mirońska 10.00 – 12.00
lek. K.Turczyńska 12.00 – 14.00
lek. O. Waisberg 14.00 – 16.00

Rejestracja od piątku na kolejny tydzień – tylko osobiście lub telefonicznie.

Powyższy grafik ma charakter orientacyjny – może ulegać zmianom na skutek urlopów, zwolnień chorobowych lub innych zdarzeń losowych. Po aktualne informacje prosimy zwracać się do pracowników rejestracji (tel. 58 306-91-53)

W poradniach dziecięcych pracują lekarze specjaliści w zakresie pediatrii oraz medycyny rodzinnej z wieloletnim doświadczeniem, wynikającym również z pracy na oddziałach szpitalnych.

Dzieci są objęte opieką poradni od urodzenia do 18 roku życia. Badania u dzieci do 16-go roku życia wykonywane są w obecności opiekunów prawnych lub faktycznych.

Każde dziecko podlega obowiązkowemu okresowemu badaniu lekarskiemu – bilansowi zdrowia, dzięki którym, określany jest stan zdrowia oraz monitorowany jego rozwój. Pozwala to na wczesne wykrycie ewentualnych wad rozwojowych, określa potrzeby zdrowotne dziecka a także na zebranie danych statystycznych dotyczących zaburzeń zdrowotnych u dzieci i młodzieży.

W ramach Poradni Dziecięcej przeprowadzane są również szczepienia obowiązkowe i zalecane wg Kalendarza Szczepień, a także badania patronażowe i inne zalecone przez lekarza.

Rejestracja do Poradni odbywa się od  piątku z wyprzedzeniem na kolejne dni następnego tygodnia. Można się rejestrować na wizytę osobiście lub telefonicznie.