W związku z rekordowymi ilościami zakażeń COVID19   bardzo proszę Państwa o przestrzeganie następujących zasad:

  1. Kontakt telefoniczny z Przychodnią (tel. 58 306 91 53) w przypadku pojawienia się  niepokojących objawów infekcji wirusowej, m.in. podwyższonej temperatury, kataru, bólu gardła, kaszlu, bólów głowy i mięśni.     Jednocześnie w tych przypadkach apeluję o  pozostanie w domu. Każdemu zgłaszającemu się pacjentowi postaramy się udzielić porady   w dniu zgłoszenia, a najpóźniej następnego dnia.
  2. Kontakt telefoniczny z infoliną Sanepidu (tel. 222 500 115 ) w przypadku, trwającego dłużej bezpośredniego kontaktu (ponad 15 min.) z osobą, u której rozpoznano COVID19.

Lekceważenie objawów infekcji czy groźnych konsekwencji kontaktu z osobą zakażoną COVID19 jest ogromnie niebezpieczne dla zdrowia. Od zachowania nas wszystkich zależy, jak bardzo epidemia będzie się rozszerzać. Zakażenie koronawirusem to nie jest   infekcja, jakich wiele, a jej ciężki, zagrażający życiu przebieg nie dotyczy wyłącznie osób starszych. Coraz częściej  obserwujemy również u młodych ludzi niepokojąco dużo objawów pogorszenia wydolności fizycznej i znacznego osłabienia, utrzymujących się  przez wiele tygodni po zakażeniu. Nie   poznaliśmy jeszcze wszystkich groźnych  konsekwencji tej choroby. Dlatego tak   ogromnie ważne jest zachowanie ostrożności i   przypominanie innym, żeby nie lekceważyli powagi sytuacji.   W naszej przychodni przestrzegamy bardzo restrykcyjnie reżimu sanitarno-epidemiologicznego po to, żeby  pacjenci przychodzący do Przychodni  podczas wizyty mieli zapewnione pełne bezpieczeństwo. Dlatego do czasu wygaśnięcia epidemii COVID19,   każdy pierwszy kontakt pacjenta z lekarzem   pozostanie kontaktem telefonicznym, a   od każdej osoby   wchodzącej do przychodni    będziemy zbierać wywiad epidemiologiczny oraz   mierzyć temperaturę.

Opisane powyżej środki ostrożności podejmujemy w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Kierownik Przychodni, lek. Andrzej Zapaśnik