Realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa każdy pierwszy kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej odbywa się w pierwszej kolejności w formie rozmowy telefonicznej. W trakcie rozmowy, po rozpoznaniu problemu zdrowotnego, lekarz w porozumieniu z pacjentem realizuje poradę telefoniczną lub umawia na termin wizyty osobistej, w razie potrzeby tego samego dnia.

Po zarejestrowaniu pacjenci są proszeni o oczekiwanie na telefon o umówionej godzinie, z tolerancją do 40 min przesunięcia. Lekarz podejmuje dwukrotną próbę kontaktu, na numer telefonu podany w danych pacjenta w Przychodni, w odstępach 2-3 minutowych. Lekarz może dzwonić z numeru zastrzeżonego.

Podczas teleporady lekarz może wystawić:

  • e recepty – kod podaje pacjentowi telefonicznie, z otrzymanym kodem oraz numerem PESEL receptę można zrealizować w aptece.
  • eZLA – nie ma konieczności wydruku zwolnienia.
  • eZWM zaopatrzenie na wyroby medyczne– numer podaje pacjentowi telefonicznie,
  • w uzasadnionych medycznie przypadkach skierowanie do laboratorium – druk w formie PDF przesyłany jest do pacjenta e-mailem po poradzie.

Porada telefoniczna spełnia warunki klasycznej porady: lekarz zobowiązany jest zachować pełen profesjonalizm i należytą staranność oraz na
podstawie rozmowy sporządzić zapis w dokumentacji medycznej.

Rejestracja na porady telefoniczne możliwa jest drogą telefoniczną lub internetową.


SZCZEPIENIA I BILANSE ZDROWIA W PORADNI DZIECI ZDROWYCH

Realizacja bilansów zdrowia dzieci jest zawieszona do odwołania.

W przypadku szczepień pracownicy Przychodni będą kontaktować się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka wg poniższego schematu. Rodzic lub opiekun może również zarejestrować dziecko samodzielnie poprzez rejestrację telefoniczną.

Szczepienia realizowane są zgodnie z programem wynikającym z kart szczepień, przyjmując zasadę, że w pierwszej kolejności zaprosimy na szczepienia dzieci do 6 m-ca życia, które jeszcze nie miały rozpoczętego cyklu szczepień z kalendarza szczepień obowiązkowych, następnie dzieci do 12 m-ca życia, poczynając od najmłodszych, którym planowane szczepienia nie zostały zrealizowane po 15.03. br. W kolejnym etapie będziemy zapraszać na szczepienia dzieci z zaległymi szczepieniami w wieku od 12 do 24 m-ca życia, równocześnie szczepiąc na bieżąco młodsze dzieci.
Kolejną grupą będą dzieci wymagające szczepień p/odrze, śwince i różyczce ( dwie grupy wiekowe – po ukończeniu 5 i 9 roku życia ).
Ostatnią grupą będą dzieci szczepione po ukończeniu 13-go, a następnie 18-go roku życia.

Pracownik Przychodni kontaktuje się z rodzicem/opiekunem dziecka telefonicznie wg ustalonej powyżej kolejności. Podczas rozmowy telefonicznej, zbierany jest od rodzica lub opiekuna rodzinny wywiad epidemiologiczno-kliniczny w kierunku COVID-19 i rejestrowane są tylko te dzieci, u których jest on negatywny.
Dziecko jest rejestrowane zarówno na wizytę szczepienną w przychodni, jak i dzień wcześniej na teleporadę z lekarzem, który dokonuje na podstawie rozmowy z rodzicem/opiekunem prawnym wstępnej kwalifikacji do szczepienia. Po wstępnej kwalifikacji do Poradni z dzieckiem wchodzi jedna dorosła osoba i wymagane jest punktualne przybycie, w celu uniknięcia niepotrzebnego kontaktu z innymi szczepionymi dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.


Deklaracje do lekarza/pielęgniarki/położnej POZ pacjenci mogą składać za pośrednictwem Indywidualnego Konta Pacjenta.


Skierowania na zabiegi wykonywane w gabinecie zabiegowym wystawione przed 16.03. br. nie będą realizowane bez weryfikacji przez lekarza na poradzie telefonicznej.


W celu wypisania e-recept na leki przyjmowane przewlekle należy złożyć wniosek telefonicznie lub mailowo na adres erecepta@baltimed.nazwa.pl , szczegółowe informacje tu: WNIOSEK NA LEKI PRZYJMOWANE PRZEWLEKLE


Zawieszamy do odwołania:

  • płatne badania i zabiegi

ZWOLNIENIA LEKARSKIE

Lekarz nie może wystawić zwolnienia osobie zdrowej. Podstawą wydawania zwolnień lekarskich o czasowej niezdolności do pracy jest choroba lub konieczność osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny.
Zwolnienia lekarskie są dowodem stwierdzenia po stronie pacjenta czasowej niezdolności do pracy, a zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny. Istotny w tym względzie jest również obowiązek lekarza wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Lekarz ma tym samym prawo odmówić wystawienia zwolnienia, jeżeli za orzeczeniem czasowej niezdolności do pracy nie przemawia stan zdrowia pacjenta. Nie ma tym samym podstaw do wydania przez lekarza pacjentowi zwolnienia lekarskiego z tego tylko powodu, iż obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołuje skutki w zakresie ciągłości funkcjonowania zakładów pracy i organizacji pracy. W tej sytuacji pracodawcy powinni zapewnić pracownikom możliwość pracy zdalnej lub rotacyjnej lub skorzystanie z instrumentów właściwych dla przestoju ekonomicznego.


ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Zwolnienia z obowiązku zakrywania ust oraz nosa wynikają z zapisów rozporządzenia rady ministrów z dnia 15.04.2020 i nie wymagają dodatkowego udokumentowania zaświadczenia lekarskiego. W związku z powyższym takie zaświadczenia nie są przez lekarzy naszej placówki wystawiane.


Pacjenci z objawami infekcji dróg oddechowych bezwzględnie nie mogą pojawiać się z własnej inicjatywy w Przychodni z powodu ryzyka zarażenia innych osób.

Apelujemy do wszystkich zdrowych i chorych o przestrzeganie zasad higieny: mycia rąk, unikania dotykania twarzy, zachowania odległości co najmniej 2 metrów od osoby z infekcją.

W przypadku objawów infekcji konieczna jest izolacja w domu oraz m.in. zasłanianie ust przy kichaniu i kaszlu przez stosowanie jednorazowych maseczek lub chusteczek higienicznych.

Bardziej szczegółowe informacje są dostępne m.in. na stronach www.gis.gov.pl oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus