• PORADY PIERWSZORAZOWE, BADANIA USG, BADANIA ECHO SERCA, BADANIA HOLTER EKG i RR oraz PRÓBY WYSIŁKOWE odbywają się osobiście w przychodni.
 • Pacjent powinien zgłosić się do Przychodni punktualnie na zarejestrowany termin.
 • Dorośli oraz dzieci od 4 r.ż. powinni zgłosić się do przychodni w maseczce, a przed wejściem do Poradni umyć ręce w środku dezynfekcyjnym i założyć jednorazowe rękawiczki (dorośli) oraz zgłosić się do rejestracji na pierwszym piętrze, gdzie będą mieć zmierzoną ciepłotę ciała termometrem bezdotykowym (skroń i szyja).
 • Podczas pobytu w poczekalni oraz rozmowy w gabinecie lekarskim/zabiegowym pacjenci powinni zachowywać odległość co najmniej 2 metrów od innych osób.
 • Dorośli zgłaszają się na wizytę samodzielnie, za wyjątkiem pacjentów którzy wymagają pomocy drugiej osoby. Z dzieckiem na wizytę przychodzi jeden rodzic lub opiekun.
 • W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w poradni AOS lub na badaniu USG pacjent jest automatycznie i bezwarunkowo przenoszony na koniec kolejki oczekujących.
 • WIZYTY KONTROLNE dla pacjentów kontynuujących leczenie w poradni odbywają się w formie TELEPORAD. Ewentualna wizyta osobiście, po stwierdzeniu przez lekarza takiej potrzeby w trakcie porady telefonicznej, jest realizowana w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 • Pacjenci są proszeni o oczekiwanie na telefon o umówionej godzinie, z tolerancją do 40 min przesunięcia. Lekarz podejmuje dwukrotną próbę kontaktu, na numer telefonu podany w danych pacjenta w Przychodni, w odstępach 2-3 minutowych. Lekarz może dzwonić z numeru zastrzeżonego.
 • Porada telefoniczna spełnia warunki klasycznej porady: lekarz zobowiązany jest zachować pełen profesjonalizm i należytą staranność oraz na podstawie rozmowy sporządzić zapis w dokumentacji medycznej.
 • Badanie spirometryczne jest ZAWIESZONE do odwołania.
 • Komercyjne porady oraz badania są zawieszone do odwołania.
 • ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA Zwolnienia z obowiązku zakrywania ust oraz nosa wynikają z zapisów rozporządzenia rady ministrów z dnia 15.04.2020 i nie wymagają dodatkowego udokumentowania zaświadczenia lekarskiego. W związku z powyższym takie zaświadczenia nie są przez lekarzy naszej placówki wystawiane.