Badanie w mobilnym punkcie pobrań mogą wykonać osoby posiadające zlecenie:

 • wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub w szpitalu
 • wystawione przez inspekcję sanitarną
 • wystawione przed przyjęciem do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
 • przed przyjęciem do domu pomocy społecznej
 • przed przyjęciem do hospicjum
 • przed przyjęciem do stacji dializ.

Badanie należy wykonać jak najszybciej od uzyskania zlecenia.

Od dnia następującego po dniu zlecenia testu przez lekarza POZ pacjent podlega 10 dniowej kwarantannie (pacjent może opuścić miejsce jej odbywania na czas pobrania wymazu oraz dojazdu do punktu mobilnego i z powrotem do domu). Jeżeli wynik testu zleconego przez lekarza POZ będzie negatywny i laboratorium wpisze go do systemu EWP, pacjent jest automatycznie zwolniony z kwarantanny.

Przy rejestracji telefonicznej należy podać swoje dane osobowe, PESEL i opcjonalnie ID skierowania. Na badanie należy udać się własnym transportem i zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem.


Punkty pobrań w Trójmieście:

 • 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Imienia Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku 80-305 Gdańsk, Polanki 117, tel. (058) 552 63 18
 • COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. 80-803 Gdańsk, Powstańców Warszawskich ½, tel. 518 072 364
 • COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. 80-462 Gdańsk, al. Jana Pawła II 50, tel. 515 200 331
 • Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 80-172 Gdańsk, Trzy Lipy 3, tel. 58 58 58 800 (w tym dzieci do 6 lat)
 • Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA z ograniczoną odpowiedzialnością 80-344 Sopot, Plac Dwóch Miast 1 (parking przy Ergo Arenie), tel. 58 58 58 800
 • Laboratoria Medyczne Bruss Grupa Alab Sp. z o.o. (punkt Gdańsk), 80-462 Gdańsk, Jana Pawła II 3B, tel. 695 199 695/ ewentualnie: 693 864 019
 • Laboratoria Medyczne Bruss Grupa Alab Sp. z o.o. (punkt Gdynia) 81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 47, tel. 695 199 695/ ewentualnie: 693 864 019
 • Diagnostyka sp. z o.o. (Punkt Gdańsk) Platynowa 2, 80-041 Gdańsk, tel. 798 764 620
 • Diagnostyka sp. z o.o. (Punkt Kowale) Staropolska 53, 80-001 Kowale, tel. tel. 798 764 620
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, tel. 58 727 05 05
 • Uniwersyteckie Centrum Muzeum II Wojny Światowej, z lokalizacją przy ul. Władysława Bartoszewskiego 1 w Gdańsku, funkcjonuje w parkingu podziemnym, na poziomie G2.
 • Uniwersyteckie Centrum Klinicznego (Punkt nr 2) 80-309 Gdańsk , Jana Bażyńskiego 4 (Uniwersytet Gdański, przy bramie wjazdowej obok Wydziału Nauk Społecznych ) Uwaga! Centrum tylko dla pieszych, rowerzystów, motocyklistów itp. Nie można przyjechać samochodem
 • Gdynia – Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B (parking przed wejściem głównym)

Zaktualizowany wykaz i godziny pracy rejestracji oraz poszczególnych punktów testowych podane są na stronie

https://www.nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/wykaz-punktow-pobran-covid19-dla-pacjentow-ze-skierowaniem,7971