Osocze osób, które przebyły COVID-19, zawiera przeciwciała które mogą być podawane innym chorym z COVID-19, z ciężkim, zagrażającym życiu przebiegiem zakażenia.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, uczestniczy w ogólnopolskim programie pobierania osocza od ozdrowieńców, którzy w ostatnim czasie przebyli COVID-19 oraz od osób, które przebyły bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2 .

Pożądani są dawcy w przedziale wiekowym 18-60 lat, bez przetoczeń krwi w wywiadzie oraz są w ogólnie dobrym stanie zdrowia (bez chorób przewlekłych, autoimmunologicznych). Ozdrowieniec musi spełniać wszystkie kryteria dla zdrowych krwiodawców.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://krew.gda.pl/osocze-ozdrowiencow-covid-19,295,pl.html

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku drogą telefoniczną tel. 503 651 645 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30 lub mailową n adres mailowy: ozdrowieniec@krew.gda.pl

Ze względu na duże zapotrzebowanie na ten rodzaj leczenia zachęcam Państwa do oddania swojego osocza, które w obecnej chwili jest jednym z niewielu skutecznych środków leczenia ciężkich przebiegów COVID-19.

Kierownik Przychodni
Andrzej Zapaśnik