Gabinet zabiegowy

Skierowania na zabiegi wykonywane w gabinecie zabiegowym wystawione przed 16.03. br. nie będą realizowane bez weryfikacji przez lekarza na poradzie telefonicznej.

Iniekcje i zabiegi zlecone przez lekarzy POZ w trakcie teleporad, realizowane będą w wybranych godzinach. Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie o godzinie, w której ma przyjść do przychodni. Przed wizytą w Przychodni z każdym pacjentem jest przeprowadzony telefoniczny wywiad kliniczno-eidemiologiczny w kierunku COVID-19.


Teleporady pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Odbywają się w efekcie zgłoszenia takiej potrzeby przez pacjenta/rodzinę lub z inicjatywy pielęgniarki. Szczególną formą teleporady są patronaże wykonywane u wszystkich zadeklarowanych pacjentów w wieku 75+, w trakcie których wypytujemy m.in. o znajomość i przestrzeganie zasad samoizolacji oraz o wsparcie ze strony bliskich/znajomych, m.in. w zakresie dostarczania zakupów. W razie stwierdzenia braku takiego wsparcia, za zgodą pacjenta/rodziny przekazujemy tą informację do grup wsparcia dla osób starszych, organizowanych m.in. przez Sp-nię Orunia lub inne instytucje oferujące pomoc.


Teleporady położnej środowiskowo-rodzinnej

Dotyczą przede wszystkim porad patronażowych noworodków. Po telefonicznym zadeklarowaniu dziecka do Przychodni położna kontaktuje się z rodzicami telefonicznie.