Wnioski są przyjmowane mailowo (erecepta@baltimed.pl) oraz telefonicznie (58 306-91-53)

Wnioski przesyłane drogą mailową muszą zawierać następujące dane:

  • imię
  • nazwisko
  • 4 ostatnie cyfry numeru PESEL
  • numer telefonu kontaktowego
  • wskazanie zakresu dokumentacji do przesłania

Tożsamość pacjenta składającego wniosek drogą telefoniczną jest weryfikowana na podstawie zgodności podawanych przez niego ww. danych z danymi znajdującymi się w dokumentacji pacjenta w Przychodni.

Wysyłka odbywa się wyłącznie drogą mailową, po dokonaniu weryfikacji danych pacjenta.


Wyniki badań laboratoryjnych wymagają odbioru osobistego w Rejestracji Przychodni.