W celu wypisania e-recept na leki przyjmowane przewlekle należy złożyć wniosek telefonicznie lub mailowo na adres erecepta@baltimed.pl

Wnioski przesyłane drogą mailową muszą zawierać następujące dane: imię, nazwisko, 4 ostatnie cyfry numeru PESEL oraz numer telefonu kontaktowego, nazwę i dawkę leku.

Tożsamość pacjenta składającego wniosek drogą telefoniczną jest weryfikowana na podstawie zgodności podawanych przez niego ww. danych z danymi z kartoteki pacjenta.

KOD do e-recepty przesyłany jest do pacjenta za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu znajdujący się w dokumentacji pacjenta. W celu realizacji e-recepty pacjent podaje w aptece otrzymany od lekarza KOD oraz numer PESEL.