Profilaktyka Raka Jelita Grubego

Projekt pn. „Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”

  • Oś priorytetowa 5.: Zatrudnienie
  • Działanie 5.4.: Zdrowie na rynku pracy
  • Poddziałanie: 5.4.2.: Zdrowie na rynku pracy
  • Beneficjent: Copernicus PL Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 6 023 930,46 zł
  • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 722 733,94 zł (95% kosztów kwalifikowanych)
  • Planowany czas realizacji: 2017-2020

 

Celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców województwa pomorskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób nowotworowych, stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej.

Informacje o projekcie:

https://kolonoskopia.copernicus.gda.pl/

 

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.