1 Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Nr sprawy: 1/RPOWP 2014-2020/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY „Wyłonienie zespołu zarządzającego projektem pt. Wdrożenie systemu e-Przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym w poradniach POZ i AOS Przychodni BaltiMed w Gdańsku”. Do terminu składania ofert, tj. 8 maja 2017 r. godz. 9.00 wpłynęły 3 oferty.

WYKONAWCA:


ZAPYTANIE-OFERTOWE-aktualiz.-28.04.2017