W wyniku postępowania nr GPPC 3/2019, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przygotowaniu broszur (materiałów informacyjno-edukacyjnych) na potrzeby projektu, ogłoszonego w ramach realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”, wybrano ofertę Pani Katarzyny Nowickiej, ul. Dywizji Wołyńskiej 20A / 8, 80-041 Gdańsk. Oferta spełnia warunki i wymagania wskazane w Zapytaniu Ofertowym i jest ofertą najkorzystniejszą.


ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR-GPPC-3-2019