W wyniku postępowania nr GPPC 4/2019, którego przedmiotem jest przygotowanie scenariuszy szkoleń grupowych (szkolenie wstępne i końcowe) na potrzeby projektu, ogłoszonego w ramach realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”, wybrano ofertę Pani Aleksandra Kuich, ul. Jagiellońska 32 K/4, 80-041 Gdańsk. Oferta spełnia warunki i wymagania wskazane w Zapytaniu Ofertowym i jest ofertą najkorzystniejszą.


ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR-GPPC-4-2019