UNIEWAŻNIENIE

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie pkt. XI b) (przekroczenie budżetu przeznaczonego na wykonanie zadania). Oferta z najniższą ceną przedstawiała kwotę 10 500,00zł i przekraczała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający wskazuje, iż wprowadza zmianę treści ogłoszenia poprzez wskazanie dodatkowej informacji, tj. wprowadzenie zapisu iż Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana również na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejsze Zapytanie.


Zapytanie-ofertowe-5-2019-1