W wyniku postępowania nr GPPC 6/2019, którego przedmiotem jest usługa polegająca na opracowaniu materiałów edukacyjnych na potrzeby 2 szkoleń e-learningowych w tym opracowanie treści szkolenia i bazy pytań testowych dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym, ogłoszonego w ramach realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”, wybrano ofertę dr n .med. Michał Brzeziński Praktyka Lekarska Morenowe Wzgórze 12/43 80-283 Gdańsk. Oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu ofertą oraz spełnia warunki i wymagania wskazane w Zapytaniu Ofertowym i jest ofertą najkorzystniejszą.


Zamawiający wskazuje, iż wprowadza zmianę treści ogłoszenia poprzez wskazanie dodatkowej informacji, tj. wprowadzenie zapisu iż Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana również na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejsze Zapytanie.


Zapytanie-ofertowe-GPPC-6