W wyniku ogłoszenia postępowania nr GPPC 8/2019, którego przedmiotem jest usługa polegająca na opracowaniu i zaprojektowaniu aplikacji mobilnej dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym, ogłoszonego w ramach realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”, wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Fat Owl Sp. z o.o., ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk. Oferta spełnia warunki i wymagania wskazane w Zapytaniu Ofertowym i jest ofertą najkorzystniejszą.


Na prośbę jednego z Oferentów zamieszamy poniżej informację z otwarcia ofert.


Zapytanie-ofertowe-nr-GPPC-8-2019