SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

Zarząd i pracownicy Przychodni BaltiMed serdecznie dziękują

Pani Urszuli oraz Jej sąsiadom z dzielnicy Chełm

za wyprodukowanie dla Przychodni przyłbic medycznych.

Doceniamy pomoc i zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa naszej pracy dla Państwa.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.