Od 15.03.2021 r. rozpoczną się szczepienia osób chorych przewlekle z grupy 1B . Według Rozporządzenia Rady Ministrów do tej grupy należą następujące osoby urodzone w latach 1952-2003:

  • dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
  • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, lub
  • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, lub
  • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne.

Aktualizacja z dnia 10-03-2021 grupa rozszerzona o :

  • u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia,
  • oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),

Skierowania dla pacjentów grupy 1B powinny być wystawione automatycznie przez Centrum eZdrowia (CeZ). Pacjenci dializowani mają być szczepieni na stacjach dializ a chorzy wentylowani mechanicznie w domu. U pozostałych osób z grupy 1b szczepienia będą wykonane od 22.03. dedykowanych punktach szczepień (np. w miejscu leczenia) lub w punktach szczepień populacyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osoby-przewlekle-chore