Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 27 ust. 2:

  • Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.
  • Powyższy warunek nie dotyczy osób z grupy 1b.

Ministerstwo Zdrowia wystawia skierowanie na szczepienie automatycznie po upływie 90 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku. Lekarze POZ nie wystawiają skierowań w takich przypadkach.