Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej lub wyników badań

Wnioski są przyjmowane mailowo (erecepta@baltimed.nazwa.pl) oraz telefonicznie (58 306-91-53)

Wnioski  przesyłane drogą mailową muszą zawierać następujące dane: imię, nazwisko, 4 ostatnie cyfry numeru PESEL  oraz numer telefonu kontaktowego i wskazanie zakresu dokumentacji do przesłania.

Tożsamość pacjenta składającego wniosek drogą telefoniczną jest weryfikowana na podstawie zgodności  podawanych przez niego ww. danych z danymi znajdującymi się w dokumentacji pacjenta w Przychodni.

Wysyłka odbywa się wyłącznie drogą mailową, po dokonaniu weryfikacji danych pacjenta.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.