Zmiana procedury wypisywania leków stałych przez Lekarzy Poradni Ogólnej

Szanowni Pacjenci!

Wszyscy chorzy przewlekle będący pod opieką lekarzy Poradni Ogólnej, są rejestrowani na wizyty kontrolne z wyprzedzeniem na terminy uzgodnione z lekarzem.

W przypadku leków zalecanych przez lekarzy poradni specjalistycznych AOS są one wypisywane w Poradni Ogólnej pod warunkiem posiadania aktualnej informacji dla lekarza POZ (wypisywanej raz w roku), w ilości wystarczającej do terminu kolejnej wizyty,  wskazanego przez pacjenta na wniosku na leki stałe.

Wszystkie leki stałe są wypisywane w ilości wystarczającej  do dnia  zaplanowanej wizyty, standardowo na 3 miesiące na jednej recepcie, chyba że pacjent  życzy sobie ilości  na 1 lub 2 miesiące na jednej recepcie (np. jeżeli koszty wykupienia leków są zbyt wysokie). Kolejne recepty są wypisywane z późniejszymi datami i możliwością ich realizacji i można je wykupić do miesiąca od daty na recepcie.  Możliwe jest wyszczególnienie przez pacjenta leków, które mają być wypisane na osobnych receptach (np. w celu ich wykupienia w innej aptece niż pozostałe).

W rejestracji można otrzymać nowy wzór wniosku o wypisanie recepty na leki stałe.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - napisz do nas.