Jak na Przychodnię średniej wielkości oferujemy naszym pacjentom stosunkowo szeroki zakres badań diagnostycznych – wykonywanych zarówno na zlecenie lekarzy przyjmujących w ramach umów z NFZ, jak i dla pacjentów płacących samodzielnie lub przyjmowanych w ramach dodatkowych abonamentów i ubezpieczeń medycznych.

Dysponujemy m.in. nowoczesnym aparatem do badań echokardiograficznych i ultrasonograficznych, wykonującym zarówno obrazowanie narządowe jak i przepływowe (dopplerowskie). Lekarze opieki podstawowej mogą zlecić w ramach umowy z NFZ: USG jamy brzusznej, tarczycy i przytarczyc, nerek, pęcherza moczowego oraz moczowodów a także węzłów chłonnych. Lekarze specjaliści pozostałe badania USG narządowe. Badania USG wykonywane w ramach NFZ, mogą być wykonywane jedynie w placówkach posiadających odpowiednie umowy z placówką kierującą. W Przychodni BaltiMed można wykonać badania USG zlecone przez lekarzy pracujących w naszej placówce oraz odpłatnie i w ramach dodatkowych abonamentów i ubezpieczeń medycznych.

Echokardiografia u dorosłych może być zlecona przez kardiologa w ramach umowy z NFZ, natomiast u dzieci jest w naszej Przychodni wykonywana jako badanie odpłatne lub w ramach dodatkowych abonamentów i ubezpieczeń medycznych.

Punkt pobierania materiału biologicznego na badania laboratoryjne czynny jest codzienne od godz. 7.30 do 10.00. Badania wykonywane są przez Laboratoria Medyczne Synevo.

Ponadto wykonujemy w gabinecie zabiegowym badanie EKG i spirometrię a w ramach funkcjonowania poradni alergologicznej testy alergiczne.