Opieka podstawowa

Opieka podstawowa to najważniejszy zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych w naszej Przychodni.

Obejmujemy opieką lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej środowiskowo-rodzinnej ponad dziesięć tysięcy pacjentów, głównie mieszkańców Oruni Górnej i okolic, a opieką pielęgniarki szkolnej ok. 1tys. dzieci i młodzieży szkolnej.

Warunkiem objęcia podstawową opieką zdrowotną w ramach NFZ jest wypełnienie przez pacjenta lub jego opiekuna prawnego deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i/lub położnej środowiskowo-rodzinnej.

Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale Funduszu. W przypadku każdej kolejnej, nieuzasadnionej zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto właściwego oddziału NFZ.

Świadczenia w POZ realizowane są najczęściej w Przychodni, ale w przypadkach uzasadnionych medycznie także w domu pacjenta, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8.00 do 19.00.

W Poradni Dziecięcej pracuje trzech specjalistów chorób dziecięcych, z których jeden jest dodatkowo specjalistą medycyny rodzinnej.
W Poradni Ogólnej pracuje trzech specjalistów chorób wewnętrznych, jeden specjalista medycyny rodzinnej i jeden lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej.
Opiekę środowiskową sprawują pielęgniarki środowiskowo-rodzinne i położne środowiskowo-rodzinne posiadające odpowiednie kursy i wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie.

Staramy się tak organizować pracę, żeby każdy pacjent zadeklarowany do naszej Przychodni mógł się zapisać na wizytę bez konieczności długiego oczekiwania. Dlatego od wielu lat oferujemy możliwość rejestracji przez Internet, poza drogą telefoniczną i osobiście w Przychodni. Robimy wszystko, żeby pacjent chory był przyjęty w dniu zgłoszenia, zwłaszcza jeżeli jest on cierpiący lub zgłaszane dolegliwości budzą podejrzenie nagłego pogorszenia zdrowia lub zagrożenia życia. Rejestracja pacjentów odbywa się nie później niż do godziny 18.00.

Po tej godzinie pacjent powinien się zgłosić do jednego z niżej wymienionych punktów opieki nocnej i świątecznej:

MEDICA PLUS
ul. Stanisława Lema 21, 80-126 Gdańsk
tel. 58 340 54 70

Obszar zabezpieczenia w zakresie wyjazdów: Strzyża, Suchanino, Aniołki, Brętowo, Matarnia, Piecki Migowo, VII Dwór, Wrzeszcz Górny


Nadmorskie Centrum Medyczne
ul. Świętokrzyska 4, 80-180 Gdańsk
tel. 58 763 98 90

Obszar zabezpieczenia w zakresie wyjazdów: Ujeścisko – Łostowice, Wzg. Mickiewicza, Chełm, Orunia – Święty Wojciech-Lipce


7 Szpital Marynarki Wojennej (poradnia dla dorosłych)
ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk
tel. 58 520 93 02

Obszar zabezpieczenia w zakresie wyjazdów: Oliwa, Osowa, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Kokoszki


Szpital Dziecięcy Polanki (poradnia dla dzieci)
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
tel. 58 769 37 60

Obszar zabezpieczenia w zakresie wyjazdów: Oliwa, Osowa, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Kokoszki


COPERNICUS (Szpital Zaspa) Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
tel. 58 768 46 84

Obszar zabezpieczenia w zakresie wyjazdów: Nowy Port, Letnica, Wrzeszcz Dolny, Brzeźno, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje


COPERNICUS (Szpital Kolejowy) Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawskich 1-2, 80-152 Gdańsk
tel. 58 764 06 40

Obszar zabezpieczenia w zakresie wyjazdów: Siedlce, Olszynka, Rudniki, Przeróbka, Stogi, Krakowiec- Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Jasień, Śródmieście, Młyniska


W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Pomoc wyjazdowa udzielana jest jednak przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy przypisany do konkretnego obszaru.