Pielęgniarka środowiskowa

Dorota Sreberska – Świeca
Bogusława Szajner

Godziny pracy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych są ustalane według indywidualnego harmonogramu.

Celem umówienia się na wizytę proszę o bezpośredni kontakt z Rejestracją.

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne sprawują opiekę nad dorosłymi i dziećmi.
Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w środowisku zamieszkania, obejmując opieką zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia.

W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje m.in. z lekarzem POZ i w porozumieniu z nim wykonuje świadczenia lecznicze;

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują m.in.:

 • rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych;
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
 • edukację w zakresie obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych;
 • podawanie leków zleconych przez lekarza, w tym wykonywanie iniekcji;
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia;
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i w trudno gojących się ranach;
 • zdejmowanie szwów;
 • usprawnianie ruchowe;
 • drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
 • ćwiczenia ogólnousprawniające;
 • ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.

Do świadczeń pielęgniarki środowiskowej ma prawo każda osoba ubezpieczona. Należy złożyć deklarację wyboru pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w naszej Przychodni.