Poradnie specjalistyczne

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

System opieki zdrowotnej kreowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia przyznaje ważne miejsce dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wymusiło to zmianę sposobu funkcjonowania naszej Przychodni, która w początkowych założeniach miała się ograniczać do opieki podstawowej i położniczo-ginekologicznej. Po wynajęciu i wyremontowaniu Gabinetu Lekarskiego przy ul. Rozrażewskiego 1/1 oraz dokonaniu zakupu i wyremontowaniu pomieszczeń na II piętrze mamy obecnie zadowalającą bazę lokalową do funkcjonowania pozostałych poradni: alergologicznej, dermatologicznej, kardiologicznej, laryngologicznej, neurologicznej i pulmonologicznej.

Stosunkowo niewielkie kontrakty nie pozwalają na ich codzienne funkcjonowanie, i średnio przyjmują one pacjentów trzy razy w tygodniu. Zwykle udaje się nam utrzymać stosunkowo nieodległy czas oczekiwania na pierwszą wizytę, od momentu zarejestrowania.

W niemal wszystkich poradniach przyjmują lekarze specjaliści, z wieloletnim doświadczeniem pracy w zawodzie. Lekarze ci cieszą się z zasady dużym uznaniem ze strony zgłaszających się do nich pacjentów, zarówno zapisanych do naszej Przychodni, jak i z bardziej odległych okolic.