Dostępność Plus

Przychodnia BaltiMed jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 720 000zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła m.in. skorzystać z nowej windy, nowocześniejszego a łatwiejszego w użyciu i ograniczającego wysiłek oraz stres Pacjenta sprzętu medycznego,  szybciej wykonać niektóre badania diagnostyczne, skorzystać z regulowanych i komfortowych kozetek, łatwiej zapoznać się z informacjami dotyczącymi pracy Przychodni.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.