Projekt pilotażowy na testowanie modelu telemedycznego z dziedziny: choroby przewlekłe (POCHP)

Okres realizacji projektu:  01.10.2022 r. – 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 3 037 400,00 zł

Program finansowany jest z Programu Zdrowie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%)

Ośrodek wiodący: Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. Klinika Alergologii i Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Projekt realizowany w partnerstwie z:

  • Neuca Med Sp. z o.o.
  • Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o Sp. k.
  • Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp.z o.o
  • Medily Sp.z o.o.
  • Grupa Horyzont AS
  • Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
  • Centrum Medycyny Rodzinnej GUMed

Cel główny: pokazanie w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać proces diagnostyki i terapii chorych na POChP. Projekt ma również na celu ułatwienie dostępu do konsultacji specjalistycznych oraz ułatwienie przepływu informacji pomiędzy chorymi, lekarzami POZ i specjalistami.