Aktualności

REMONT BUDYNKU – ograniczenia dla Pacjentów w dniach 3,10,17 września 2021r.

Przychodnia BatiMed, z dniem 1 września br., w toku realizacji grantu z Ministerstwa Zdrowia przyznanego w ramach projektu „Dostępność Plus”, rozpoczyna rozbudowę budynku o zewnętrzną platformę pionową dla osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym, w dniach 3, 10 i 17 września br., ograniczona zostanie dostępność budynku dla pacjentów POZ i […]

Szczepienie p/Covid19 ozdrowieńców

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 27 ust. 2: Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące […]

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE DO ŻŁOBKA – WYSTARCZY OŚWIADCZENIE RODZICA

W związku z licznymi wnioskami o wystawienie przez lekarza pediatrę zaświadczenia o możliwości powrotu dziecka do żłobka po chorobie informujemy, że: zgodnie z art. 3a. ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 jasno wynika że ” Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie […]

SKIEROWANIA NA SZCZEPIENIA p.SARS-CoV-2 dla grup uprawionych

Od 15.03.2021 r. rozpoczną się szczepienia osób chorych przewlekle z grupy 1B . Według Rozporządzenia Rady Ministrów do tej grupy należą następujące osoby urodzone w latach 1952-2003: dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, […]

W 8 tygodni do zdrowia – nowy program NFZ

„W 8 tygodni do zdrowia” to tytuł programu profilaktyczno-treningowego przygotowanego przez Akademię NFZ. W trudnych czasach, w jakich przychodzi nam żyć, NFZ chce zachęcić Polaków do regularnej aktywności fizycznej, która jest znakomitym sposobem na wzmocnienie odporności organizmu tak ważnej w czasach pandemii oraz znakomitą inwestycją w dłuższe i zdrowsze życie. […]

Centra diagnostyczne SARS-CoV-2

Wykaz centrów diagnostycznych, w których można bezpłatnie, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, wykonać badania w kierunku SARS-CoV-2 znajdują się w zakładce: ORGANIZACJA PRACY PODCZAS EPIDEMII

Uwaga! Ważna informacja dla pacjentów zadeklarowanych w przychodni BaltiMed

Realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, od 16.03. br. każda porada u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej odbędzie się w pierwszej kolejności w formie PORADY TELEFONICZNEJ. Ewentualna wizyta osobiście będzie możliwa dopiero po stwierdzeniu takiej konieczności przez lekarza w trakcie porady telefonicznej. Jednocześnie zawieszona jest rejestracja […]