W wyniku postępowania nr GPPC 5a/2019, którego przedmiotem jest usługa polegająca na opracowaniu na potrzeby projektu materiału edukacyjnego w formie podręcznika dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym, ogłoszonego w ramach realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”, wybrano ofertę dr n .med. Michał Brzeziński Praktyka Lekarska Morenowe Wzgórze 12/43 80-283 Gdańsk. Oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu ofertą oraz spełnia warunki i wymagania wskazane w Zapytaniu Ofertowym i jest ofertą najkorzystniejszą.


Zapytanie-nr-GPPC-5a-2019