W wyniku postępowania nr GPPC 7/2019, którego przedmiotem jest polegająca na opracowaniu zestawów treningów na potrzeby realizacji wideoinstruktarzy dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym, ogłoszonego w ramach realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”, wybrano ofertę Piotr Paszkowski Strefa Aktywna, ul. Startowa 19 H/17, 80-461 Gdańsk. Oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu ofertą oraz spełnia warunki i wymagania wskazane w Zapytaniu Ofertowym i jest ofertą najkorzystniejszą.


Zapytanie-ofertowe-nr-GPPC-7-2019